16. Yüzyıl Fetvaları Çerçevesinde Toplumsal Olgulara Yaklaşım Açısından Müftülerin Tipolojik Analizi


BİLGİN V.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVI. Yüzyıl., Turkey, 19 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes