Yaşlı ve genç sıçan kortikal dilimlerinde iskemi-reoksijenizasyonun neden olduğu doku hasarı ve bununla ilişkili diğer değişiklerin karşılaştırılması


GÜL Z., DEMİRCAN C. , BAĞDAŞ D., BÜYÜKUYSAL R. L.

24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Turkey, 17 - 20 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey