Türk Borçlar Kanunu m.417 ve iş sağlığı ve güvenliği kanunu ışığında genel olarak işçinin kişiliğinin Korunmas ı


SEVİMLİ K. A.

Çalışma ve Toplum, vol.0, no.36, pp.107-147, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 36
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Çalışma ve Toplum
  • Page Numbers: pp.107-147
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Protection of Employee's Personality in General in Light of Turkish Code of Obligations Art.417 and Occupational Health and Safety Act After the enactment of Turkish Code of Obligations (TCO No.6098) which repeals Code of Obligations (CO No.818) and Occupational Health and Safety Act (OHSA No.6331), new and different provisions constituting positive grounds for and determining the content of the duty of the employer to protect employee's personality have taken place in Turkish legislation. The concepts of "personality of the employee", "psychological and sexual harassment" and "order in accordance with the requirements of principles of honesty" mentioned explicitly in the wording of TCO Art.417, which regulates the duty of the employer to protect employee's personality, used to be the absent concepts in the Art.332 of the Code of Obligations numbered 818 repealed. The first issue analyzed in this study is the effect of the concepts in question in giving shape to the duty of the employer to protect employee's personality in the new era. The repealed Art.77 sub-art. I of Labour Act -concerning occupational health and safety measures- which has been transferred to TCO Art.417 with almost the same wording is another issue worth scrutinizing in the context of ongoing controversy on the legal characteristic and limits of the liability arising from employer's breach of the duty to protect employee. It is impossible to scrutinize this second basic issue of this study properly if OHSA is ignored. The legal remedies the employee can use in the event of violation of the personality values is another subject examined.
818 sayılı Borçlar Kanununu ilga eden 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle işverenin işçiyi koruma borcunun pozitif dayanağı olan ve içeriğini belirleyen yeni ve farklı hükümler, Türk mevzuatına girmiş bulunmaktadır. İşverenin koruma borcunu düzenleyen TBK 417. madde metninde açık şekilde anlatım bulan "işçinin kişiliği" "cinsel ve psikolojik taciz" "dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen" kavramları, mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun konuyu düzenleyen 332. maddesinde bulunmayan kavramlardır. Söz konusu kavramların işverenin işçiyi koruma borcunu yeni dönemde nasıl şekillendireceği bu çalışmada üzerinde durulan temel meselelerden ilkidir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin İşK mülga m.77/I fıkrasının neredeyse aynen TBK m.417'ye alınması, işverenin koruma borcunu gerektiği gibi ifa etmemesinden kaynaklanacak sorumluluğunun hukuki nitelik ve sınırları tartışması bağlamında değerlendirilmesi gereken bir diğer husustur. Makalenin ikinci temel meselesini oluşturan bu değerlendirmenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göz ardı edilerek yapılması mümkün değildir. Ele alınan bir diğer husus ise işçinin kişilik değerlerinin zedelenmesi halinde başvurabileceği hukuki yollardır.