EIIIB akciğer karsinomlu bir olguda eşzamanlı kemoradyoterapi ile patolojik tam yanıtın gösterilmesi


Creative Commons License

Sarıhan S., Çetintaş S., Sözer N., Kurt M., Engin K.

Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz Yıllığı, vol.1, pp.54-57, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)