Ankara ve Bursa da tüketime sunulan sığır koyun ve kanatlı karaciğer ve böbreklerinde ağır metal Pb Cd Hg kalıntı düzeylerinin araştırılması Genel yayın No 30 Özel yayın No 28 1997 TAGEM GY 02 K 4


ŞENAVCI V., GÜRSEL B., ERDİNÇ B., SONAL S., SEVAL S.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel yayın No.30, Özel yayın No:28,1997 (TAGEM-GY-02-K-4)., vol.30, no.28, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)