Ankara ve Bursa da tüketime sunulan sığır koyun ve kanatlı karaciğer ve böbreklerinde ağır metal Pb Cd Hg kalıntı düzeylerinin araştırılması Genel yayın No 30 Özel yayın No 28 1997 TAGEM GY 02 K 4


ŞENAVCI V., GÜRSEL B., ERDİNÇ B., SONAL S. , SEVAL S.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel yayın No.30, Özel yayın No:28,1997 (TAGEM-GY-02-K-4)., vol.30, no.28, 1997 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 28
  • Publication Date: 1997
  • Title of Journal : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel yayın No.30, Özel yayın No:28,1997 (TAGEM-GY-02-K-4).