Nötropenik Olmayan Fare Modelinde Çeşitli Candida Kökenlerinin Doku İnvazyonu ve Mortalite Etkileri


ALVER O. , GÜRCAN Ş., AKCAGLAR S., ENER B.

XXIX Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 8 - 13 October 2000

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey