Ulusal Kistik Fibrozis Ka yıt Sisteminde Ka yıtlıKronik Ka raciğer Hastalığı olan KistikFibrozisli Hastaların Klinik Özellikleri


ŞİŞMANLAR EYÜBOĞLU T., DOĞRU ERSÖZ D., ÇAKIR E., ÇOBANOĞLU F. N. , PEKCAN S., CİNEL G., ...More

22. TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI, 10 - 14 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text