Deleuze, Devlet ve Politik Teori (?) Birlikteliği: Çok Katmanlı, İlişkisel ve Disiplinlerarası


Madakbaş Gülener E.

Strata İlişkisel Sosyal Bİlimler Dergisi, no.4, pp.45-75, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Strata İlişkisel Sosyal Bİlimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.45-75

Abstract

Özet

Deleuze, tartışmalı bir düşünür olmakla birlikte karmaşık ilişkilerin oluşturduğu ağları anlamak için her geçen gün daha çok başvurulan bir düşünür haline gelmekte; sosyal bilimlerin pek çok disiplini tarafından sahiplenilmektedir. Bu çalışmada ise Deleuze’ün politik teoriyle ilişkisine ve dünya politikasında devletin artık bir analiz seviyesi olmaya yetmemesine Deleuze’ün felsefesi çerçevesinde yaklaşılacaktır. Öncelikle Deleuze’ün felsefesine genel hatlarıyla değinilerek bu felsefede politikanın (mikropolitikanın) ve devletin nasıl ele alındığı anlaşılacaktır. Sonrasında ise devlet altı ve devlet üstü ilişkileri anlamak için Deleuze’ün kavramlarının ve felsefesinin literatürde nasıl kullanıldığına bakılacaktır. Tüm bu çalışmaların bize politik çalışmalar için ne gibi açılımlar sağlayabileceği tartışılarak, Deleuze’ü bir düşünce sistemi/paradigma/ideoloji içine yerleştirme ve ondan bir teori üretme konusunda belirsizlikler olduğu gösterilecektir. Bunun yanında onun ilişkisel bir ontoloji sunmaya daha yatkın olduğu, bunun da kaçınılmaz olarak devletin politik çalışmalarda disiplinlerarası bir şekilde ele alınılmasını zorunlu kıldığı sonucuna varılacaktır. Uluslararası politik sosyoloji, bu ihtiyacı karşılayan bir yaklaşım olarak önerilecektir.

Anahtar kelimeler: Deleuze, devlet, politik teori, ilişkisel ontoloji, disiplinlerarasılık