Okul Psikolojik Danışmanlarının Örgütsel Narsisizm Eğilimleri ile Okul Yöneticilerinde Algıladıkları Liderlik Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Salihoğlu E., Camadan F.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.1035-1050, 2020 (Peer-Reviewed Journal)