Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri


KARADAĞ E., KORKMAZ T., ÇALIŞKAN N., YÜKSEL S.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.169-196, 2008 (Peer-Reviewed Journal)