Anonim Bir Târîh-i Âl-i Osmân Nüshasının Sözvarlığında Kalıp Yapılar Ve Arkaik Kelimeler


ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.19, pp.325-359, 2010 (Peer-Reviewed Journal)