Kaçkar Dağlarında Bakı Faktörünün Buzul Jeomorfolojinin Gelişimi Üzerine Etkisinin Morfometrik Analizi


BAYRAKDAR C., ÖZDEMİR H.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010, 1 - 04 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: No