Türkiye’de iç göç deneyimlemiş yetişkin kadınların psikolojik iyi oluşu: benlik kurguları ve bağlamın etkisi


DERVİŞOĞLU AKPINAR H. , ÖZTÜRK A.

2. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yeni kültüre uyum sağlamaya çalışan yetişkin göçmen kadınların psikolojik iyi oluşlarını benlik kurguları ve göç edilen yerleşim yeri özellikleri etkileşimleri açısından incelemektir. Çalışma Türkiye’de iç göç yolu ile Bursa, Ankara ve İstanbul’ a gelen 215 kadınla yürütülmüştür. Çalışmada demografik bilgi formu, Aile İçinde Özerk-ilişkisel Benlik Ölçekleri ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ile veri toplanmıştır. Bulgular, benlik kurguları ve yerleşim yeri özelliklerinin psikolojik iyi oluş ile ilişkilerin anlamlı olduğunu; benlik kurguları ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkide göç edilen yerin özelliklerinin düzenleyici etkisinin olduğunu göstermektedir. Düşük ve orta gelişmişlikte yerleşimlerden büyük şehre göç eden göçmen kadınlarda özerk benlik ile psikolojik iyi oluş arasında negatif, ilişkisel benlik ve özerk-ilişkisel benlik ile psikolojik iyi oluş arasında ise pozitif yönde ilişkiler olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulguları yetişkin göçmen kadınların yeni kültüre uyum sağlama sürecinde sergiledikleri olumlu gelişimsel çıktılar üzerinde birey ve çevre etkileşiminin önemli olduğunu göstermektedir.