Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Bir Düşün Gerceğe Dönüşümü


Özbayar G., Kutlu Z., Kıvılcım Çorakbaş F.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, no.61, pp.36-40, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)