Total Phenolic Contents, Antioxidant Capacity and Antioxidative Responses in Salvia fruticosa Mill. Treated with Different Doses of Seaweed


Creative Commons License

Yılmaz R., Akpınar A., Cansev A.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.37, no.1, pp.203-217, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The interest in seaweed applications in agriculture is increasing day by day due to its natural and rich nutritional content. However, there is a need to expand studies on the use and doses of seaweed applications. It is important to use products with natural ingredients, especially in plant species that fall under the class of medicinal and aromatic plants such as Salvia fruticosa. Salvia fruticosa Mill. have high phenolic content and antioxidant capacity. In our study, the total phenolic content, antioxidant capacity and antioxidative enzyme (SOD and CAT) responses in Salvia fruticosa plant were investigated depending on seaweed applications at different doses (SW-1: 0.25 g/L, SW-2: 0.5 g/L, SW-3: 1 g/L and SW-4: 2 g/L). According to the results of the study, it was observed that 1 g/L seaweed application did not cause stress in Salvia fruticosa plants and at the same time gave statistically significant results in terms of total phenolic content and antioxidant capacity. In future studies, it has been suggested to elaborate the studies by testing the effects of different seaweed contents on Salvia fruticosa, various doses and application methods.

lan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle deniz yosunu uygulamalarının kullanım alanı ve dozları ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfına giren bitki türlerinde doğal içerikli ürünlerin kullanımı önemlidir. Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa Mill.), diğer adaçayı türleri içerisinde fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasitesi yüksek olan türlerden biridir. Bu kapsamda çalışmamızda Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) bitkisinde farklı dozlarda (SW-1: 0.25 g/L, SW-2: 0.5 g/L, SW-3: 1 g/L ve SW-4: 2 g/L) deniz yosunu uygulamalarına bağlı olarak toplam fenolik madde içeriği, antioksidan kapasite ve antioksidatif enzim (SOD ve CAT) yanıtları incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre 1 g/L deniz yosunu uygulamasının Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa) bitkilerinde stres oluşturmadığı ve aynı zamanda toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasite bakımından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda, farklı deniz yosunu içeriklerinin Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa) bitki türü üzerindeki etkileri, çeşitli dozlar ve uygulama şekilleri denenerek çalışmaların detaylandırılması önerilmiştir.