Bursa Yöresinde Sığırlarda Karşılaşılan Cerrahi Hastalıkların Değerlendirilmesi: 565 olgu (1996-2001)


Görgül S., SEYREK İNTAŞ D., GÜL SATAR N. Y. , ÇEÇEN G. , sağlık y., çelimli n., ...More

II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Second National Congress of Buiatrics with International Guest Speakers, Turkey, 11 - 13 October 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey