Çalışan Memnuniyetinde Yönetiicinin Rolü: Bursa İlinde Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması


AKSAN A., OĞUZLAR A.

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi