Arapça Öğrenen Türk Öğrencilerin Yazılarındaki Yaygın Gramer Hatalarının Çözümüne Yönelik Program Önerisi (Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneğinde (


MOHAMED ALI A. H.

Journal of non-Arabic speakers (Mecelletu'n-nâtıkîn bi gayri'l-lugati'l-Arabiyye), vol.5, no.15, pp.33-60, 2022 (Peer-Reviewed Journal)