Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihsel çevrenin tarih öğretiminde kullanımına yönelik yaklaşımları


Çapar D., Şenşekerci E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.1044-1062, 2021 (Peer-Reviewed Journal)