MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ: ENDÜSTRİ 4. 0 BOYUTUNDAYAYINLANAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.36, no.1, pp.10-21, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın amacı, endüstri 4.0 boyutunda ivme kazanan teknolojik gelişmelerin muhasebe bilimine ve uygulamalarına getirdiği gelişmelerin izini sürmek ve geleceğe yönelik eğilimler hakkında öngörüde bulunmaktır. Bu amaçla, konu ile ilgili 2010-2020 dönemlerinde Türkiye’de yayınlanmış akademik çalışmalar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada, endüstri 4.0 bağlamında yapılan yayınlar muhasebe alanında ele alınan konulara göre sınıflandırılarak incelenmiştir. Çalışma ile elde edilen tespitlerin, teknolojik gelişmeler ışığında yeni yapılacak çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir.