Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Demografik, Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi


ÖDEK Ç., EROL M., DEMİR R., TUNÇ M., AYDINALP A., FERYAL TAŞ F., ...More

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, vol.6, no.2, 2019 (Peer-Reviewed Journal)