AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARIIŞIĞINDA ÜÇÜNCÜ DEVLET VATANDAŞLARININ AİLEBİRLEŞİMİ HAKKINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER


Creative Commons License

Özgenç Z.

International Journal of Social Inquiry, vol.12, no.1, pp.191-218, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : International Journal of Social Inquiry
  • Page Numbers: pp.191-218

Abstract

Family reunification means the entry into and residence in the host state by family members of State of origin national residing lawfully in that host state in order to preserve the family unit, whether the family relationship arose before or after the resident's entry. In this way, it is endeavored to facilitate the social and economic adaptation of foreigners in line with fundamental European Union objective. Conditions and results of family reunification on European Union citizens and third-country nationals are differently arranged under the legislation in force. On the other hand, Association Legislation is primarily and directly implemented in family reunification of Turkish citizens. Court of Justice of the European Union acknowledges that family reunification is fundamental right in the light of European Court Of Human Rights judgements and takes reintegrative decisions about these different regulations. The main purpose of this study is to examine the Court of Justice of the European Union decisions on family reunification of third-country nationals.

Aile birleşimi, menşe devlet ülkesinde yasal olarak ikâmet eden bir yabancının, aile üyelerinin, bu devlette aile birliğinin oluşması için, ailenin meydana gelişinin ikâmet edenin, ülkeye girişinden önce ya da sonra olmasına bakılmaksızın, aile birliğini korumak üzere ev sahibi devlete girişi ve ikâmet etmesidir. Bu sayede, yabancının Avrupa Birliği’nin temel amaçları doğrultusunda sosyal ve ekonomik uyumu da temin edilmeye çalışılmaktadır. Yürürlükteki mevzuatta üye devlet vatandaşları ile üçüncü devlet vatandaşları açısından aile birleşiminin şartları ve sonuçları farklı şekillerde düzenlenmiştir. Diğer yandan, Türk vatandaşlarının aile birleşimine ilişkin öncelikle ve doğrudan Ortaklık Mevzuatı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği Adalet Divanı ise aile birleşimini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında temel hak olarak kabul etmekte ve aile birleşimine ilişkin bu farklı düzenlemelere dair uyumlaştırıcı kararlar almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, üçüncü devlet vatandaşlarının aile birleşimine ilişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarını incelemektedir.