MUHASEBE DENETİMİNDE VOSVIEWER HARİTALAMA TEKNİĞİ


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-I, Ayşe Çatalcalı Ceylan,Gözde Sunal, Editor, Gece kitaplığı Yayın Evi, Ankara, pp.153-180, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Gece kitaplığı Yayın Evi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.153-180
  • Editors: Ayşe Çatalcalı Ceylan,Gözde Sunal, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Denetim bilimi; muhasebe ve denetim kalitesinin kurumsal, teorik ve metodolojik olarak doğrulanmasıyla ilgili sorunların incelenmesine yönelik çalışmaları içermektedir. Denetimin içeriği ve ekonomik özü ile ilgili teorik vizyonlar ve muhakeme, işletmelerin faaliyetlerinin doğasında kendini gösterir ( Safonova vd., (2020). Denetçilerin mesleki faaliyetlerinin düzenlenmesi, normatif düzenleme ile bağlantılıdır ve durum değerlendirmesinde yönetimin konularına nicel ve nitel olarak rehberlik eder (Antoniuk vd., 2020:124).Denetçinin denetime yönelik açıklamaları; denetlenen şirketin beyanlarını kanıtlamakta, finansal tablolarına ilişkin bilgilerin güvenilirliği artırmakta ve kredibilitesini sağlamaktadır (Taqi vd., 2021). Kalite ve uygunluk kriterlerini karşılayan bilgi, bilgi kullanıcıları tarafından etkin karar almanın anahtarıdır ve doğruluğu bu kararların doğruluğunu sağlar. Denetçilerin, finansal raporların ve diğer ekonomik bilgi türlerinin doğruluğunu sağlamadaki rolü, ekonomik kuruluşların itibarına katkıda bulunur. Dünya genç yüzyıla; dijitalleşmenin zirveye tırmandığı, ekonomik küreselleşmenin sınır tanımadığı, bir o kadarda ekonomik kontrol yapısındaki kırılganlıkların getirdiği krizlerle girmiştir. Dijital bilgi çağına bağlı olarak küresel işletmelerin datalarındaki artış küresel skandalların yaşanmasını da tetiklemiştir. Genç yüzyılın ilk çeyreği, 2001 ve 2008 mali krizlerinin yaşanmasına neden olan muhasebe skandalları ve şirket iflaslarının yıkıcı sonuçlarının izlendiği, denetim raporlarının güvenilirliğinin, hem düzenleyici hem de denetleyici kurumlar tarafından sorgulandığı yıllardır (Yanık ve Karataş, 2017: 2). Ekonominin küresel boyutta hakimiyet kazanmasıyla sermayenin serbest dolaşımı da üstsel bir hızla artmıştır. Uluslararası yatırımlardaki artışla birlikte yatırımcılar için eşanlı bilgi talebi muhasebe mesleğinin yeniden yapılandırılmasını tartışmaya açmıştır. Denetim skandalları ve krizler, muhasebenin kamuya karşı sorumluluğu, Uluslararası Denetim Standartları çerçevesindeki gelişmeler, düzenleyici kurumların olduğu kadar akademisyenlerin de bilimsel araştırmalarına konu olmuştur. Denetim bilimine küresel bir perspektif kazandırılması, ödünsüz kurallarla saygınlığına yasal kimlik atfedilmesi bağlamında güncel araştırmalar, akademik çalışmalarda önemli yer bulmuştur. Bu süreçte literatüre yüzlerce çalışmayla katkıda bulunulmuştur. Ülkelerin bilimsel göstergelerini oluşturan akademik yayın etkinliğinin boyutunu görmek ve değerlendirmek çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle denetim olgusu ve profesyonel denetimin hakimiyet kazanmasında öne çıkan skandallar dizisi genel hatlarıyla ele alınmıştır. Çalışmanın araştırma bölümünde, özellikle denetim biliminin gelişim sürecinin yaşandığı 2000-2021 yılları arasında literatürde yayınlanan akademik yayınların bibliyometrik haritası çizilmiştir. Bu konsepte, sosyal bilimlerde saygın ve etki faktörü yüksek dergilere ait makalelerin tarandığı Web of Science ve Scopus veri tabanlarında bir bibliyometrik analiz yapılmıştır. Bir bibliyometrik yazılım olan VOSviewer (1.6.16) haritalama tekniğiyle üniversitelerin ve bağlı oldukları ülkelerin, denetim bilimine olan katkısı değerlendirilmiş, gelecekteki çalışmaların seyrine katkı sağlanmak amaçlanmıştır