Determining the Inclusive Development Performances of theBRICS Countries and Turkey with MULTIMOORA


Creative Commons License

Murat D., Güzel S.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.17, no.2, pp.535-560, 2022 (ESCI)

Abstract

Öz Bu çalışmada yeni jeostratejik güç olarak tanımlanan ve gelecekte dünya ekonomisinde küresel güç olarak daha etkin bir konumda olması öngörülen BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin kapsayıcı kalkınma performansları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden Oransal Analize Dayalı Çok Amaçlı Optimizasyon Yöntemi (MOORA) kullanılmıştır. Bu bağlamda BRICS ülkelerinin, Kapsayıcı Kalkınma Endeksini (IDI) oluşturan değişkenlerden yararlanılmış, kriterler Entropi metodu ile ağırlıklandırılmıştır. Ulaşılan en güncel yıl olarak IDI 2018 verilerinin analiz edildiği çalışmada, Kapsayıcı Kalkınma Performansı sıralaması MULTIMOORA metoduna göre yapılmıştır. Sonuç olarak en iyi performansa sahip olan ülkelerin Türkiye, Rusya ve Brezilya olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: BRICS Ülkeleri, Türkiye, Kapsayıcı Kalkınma, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), MULTIMOORA

JEL Kodları: I39, O29, C44