İbn Dihye el-Kelbî ve el-Kasîdetü’d-Dâliyye fî medhi’n-Nebî (SAV) adlı eseri


ERKAN N., DÜNDAR A. İ.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp.550-571, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.29000/rumelide.657939
  • Title of Journal : RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.550-571