Mukormikozisin Amfoterisin B, Posakonazol ve Deferasiroks ile Tedavisi: Bir Olgu


Creative Commons License

Önal U., Taşbakan M., Yamazhan T., Arda B., Pullukçu H., Ulusoy S., ...More

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, vol.6, no.1, pp.32-35, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu yazıda, 69 yaşında, diyabetik ve yeterli cerrahi tedavi yapılamamasına rağmen lipozomal Amfoterisin B (LAMB), posakonazol ve deferasiroks ile başarılı şekilde tedavi edilen bir mukormikoz olgusunu sunmaktayız. Tedavi sonrasında 6 aylık takipte relaps saptanmamıştır. Sonuç olarak olgumuz özellikle diyabetik hastalarda antifungal antibiyotiklerle birlikte deferasiroks kombinasyonunun mukormikoz kurtarma tedavisinde faydalı olabileceğini düşündürmektedir.