ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE POSTMODERN ANALİZLER-1: KİMLİK, KÜLTÜR, GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA, 1. Baskı


Ari C. T. (Editor)

MKM Yayıncılık, Bursa, 2012

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: MKM Yayıncılık
  • City: Bursa
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Türkçe literatürde postmodern/postpositivist teori ve yaklaşımlar konusunda analitik/pratik çalışmaların eksikliği çalışmayı değerli kılan temel faktörlerden birisidir. Ayrıca Soğuk Savaş sonrası gelişmeleri özellikle dönüşümü ve dönüşüm sonrası çatışmaları ve güvenlik sorunlarını açıklamada konvensiyonel teorilerin yetersiz kalmaları,dikkatleri eleştirel/postpozitivist teorilere yöneltmiştir. SoğukSavaş döneminin siyah beyaz şeklinde algılanan güvenlik sorunları ve tehdit algılamalarının sona ermesiyle beraber, devletlerin dış politika davranışlarını yönlendiren unsurların çeşitlenmesi ve güvenlik algısının farklılaşması yeni analiz çerçevelerine olan gereksinimi arttırmıştır. Bu çerçevede rasyonalist/pozitivist gelenek için dengelen liberal/realistyaklaşımların yetersizliğini giderme adına gündeme gelen neorealist/neoliberal yaklaşımların da söz konusu açığı doldurmada problem yaşaması, ister istemez eleştirel/postpozitivist yaklaşım ve teorileri gündeme taşımış ve popülar hale getirmiştir. Bu çerçevede iki cilt olarak düşünülen “Uluslararası İlişkilerde Postmodern Analizler” adlı çalışmanın ilk cildini kendi alanında yetkin yazarların yazılarıyla okuyucunun hizmetine sunuyoruz. En kısa zamanda ikinci cildini de okuyucuyla buluşturmayı amaçlıyoruz .