An investigation on effect of gonadotropin releasing hormone (GnRH), applied different times, on the fertility of ewes


Soylu M. K., Gökçen H., Tümen H., Deligözoğlu F., Doğan İ., Bilgin B.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.81-88, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada koyunlarda GnRH’nın (Gonadotropin salgılayıcı hormon) döl verimine etkisi incelendi. 30 koyuna 12 gün ara ile 7.5 mg Luprostiol (PGF) enjekte edildi. Koyunların hepsi östrus gösterdi ve tohumlandı. Tohumlama sırasında 3 gruba ayrılan koyunlara, tohumlamadan 6 saat önce (Gr:1), tohumlama sırasında (Gr: 2) ve tohumlamadan 6 saat sonra (Gr:3) 25 mcg  Gonadorelin (GnRH) enjekte edildi. Koyunların tohumlanmasında 0.25 cm3’te 200x106 motil spermatozoon bulunacak biçimde glikoz-fosfat sulandırıcısı ile sulandırılan taze sperma kullanıldı. 40 gün içinde geri dönmeyenler belirlendi ve gebelik oranı 3 grupta sırasıyla % 80, 30, 70 olarak bulundu.