Partikül Takviyeli Polyester Kompozitlerin Eğilme ve Basma Özellikleri


Bayram A., Yazıcı M.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.153-159, 1995 (ESCI)

Abstract

Bu çalışmada, polyester matrisin farklı oranlarda Al2O3 ve grafit partikülleri ile takviyesi ile kompozit malzemeler üretilmiştir. İmal edilen her iki kompozitte AL2O3 ve grafit partüküllerinin hacimsel oranları %1,2,3,4 şeklinde değiştirilerek hacimsel oran bir parametre olarak ele alınmıştır. Al2O3 ve grafit partiküllerinin takviyesi ile üretilen kompozit malzemelerin hacimsel oranlarına bağlı olarak eğilme dayanımı, modülü ve bası dayanımındaki değişimlerin eldesi için bir dizi test gerçekleştirilmiştir. Aynı malzeme çiftlerine ait çekme ve aşınma özellikleri literatürden alınarak, üretilen kompozit malzemeler için mekanik özellikleri sunma bakımından bir bütünlük elde edilmiştir. Bu sayede, tasarımcı için alternatif malzeme olması, ekonomikliği ve kolay üretilebilirliği gibi avantajlarının yanında, bahsedilen malzeme çiftlerinin hangi şartlarda seçiminin mümkün olabileceği mekanik özellikler açısından değerlendirilebilecektir.