İslam İktisadı Söylemlerinin Cuma Hutbelerindeki Yeri: İstanbul İli Örneği


Er A. İ., ÖZDEMİR M.

PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.150-169, 2019 (Peer-Reviewed Journal)