Stentle Yapılan İntrakranial Anevrizmaların Endovasküler Tedavisinde Klopidegrol ile Prasugrelin Radyolojik Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi - Retrospective Evaluation of Clopidogrel and Prasugrel Radiological Results in Endovascular Treatment of İntracranial Aneurysms.


KIR E., NAS Ö. F., HAKYEMEZ B.

40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, Türkrad 2019, 5 - 10 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes