Faz II çalışmaları için örneklem genişliği I Tip hata ve II Tip hatanın incelenmesi


ÖZKAYA G. , EDİZ B., OCAKOĞLU G. , ERCAN İ. , KAN İ.

X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Sivas, Turkey, 05 September 2007 - 08 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Sivas
  • Country: Turkey