TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DERECELENDİRME KODLAYICISI OLARAK KULLANILAN ARDIL DİL BİRİMLERİ ÜZERİNE


Creative Commons License

Üstünova K., Aydın H., Karahancı İ., İnceman Akgün N., Üstünova M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION, vol.8, no.2, pp.713-725, 2019 (Peer-Reviewed Journal)