Meme kanserinde FHIT genini hedef alan miR 143 ünterapötik ajan olarak rolünün araştırılması


ÇEÇENER G., Huebner K., Suh S., EGELİ Ü., TUNCA B., demirdöğen e., ...More

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes