Meme kanserinde FHIT genini hedef alan miR 143 ünterapötik ajan olarak rolünün araştırılması


ÇEÇENER G. , Huebner K., Suh S., EGELİ Ü. , TUNCA B. , demirdöğen e., ...More

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey