Effects of Different Salt Concentrations (NaCl) on Germination of Some Sweet Corn Cultivars


Creative Commons License

Kuşçu H., Ndayizeye J. D. D., Çayğaracı A., Turhan A.

5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.1, pp.348-357

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kırklareli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.348-357
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Seeds of four sweet corn cultivars including Baron, Challenger, Khan and Vega were used to investigate the effects of different NaCl concentrations (0, 50, 100, 150 and 200 mM) on their germination percentage, germination energy, germination index, relative germination rate, germination time and, plumule and radicle length. The results showed that different treatments of salinity had statistically considerable effects on the germination parameters. Results indicated that the salt concentrations above 50 mM had negative effects on all parameters and the lowest values obtained at 200 mM. The endurances of varieties to salt stress indicated differences in respect of all components examined. In addition, the effects of variety x salt interactions were significant for these parameters. As a brief, the Vega cultivar demonstrated better performance than the other cultivars for most of measured parameters under different salinity levels.

Bu çalışma, farklı tuz (NaCl) konsantrasyonlarının (0, 50, 100, 150 ve 200 mM), Baron, Challenger, Khan ve Vega tatlı mısır çeşitlerinde, çimlenme oranı, çimlenme enerjisi, çimlenme indeksi, çimlenme oranındaki azalma, çimlenme zamanı ve plumula ile radikula uzunlukları üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, farklı tuz konsantrasyonları, söz konusu çimlenme özellikleri üzerinde istatistiksel olarak önemli ölçüde etkiye sahip olmuştur. Elde edilen sonuçlar, incelenen tüm parametrelerde 50 mM NaCl üzerindeki dozlarda olumsuz etkilerin ortaya çıktığını ve en düşük değerlerin 200 mM’da olduğunu göstermektedir. Çeşitler arasında ve çeşit x tuz interaksiyonunda incelenen tüm özellikler açısından önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ele alınan özellikler açısından genel olarak değerlendirildiğinde Vega çeşidi, farklı tuzluluk düzeylerinde ölçülen parametrelerin çoğunda diğer çeşitlere göre daha iyi performans göstermiştir.