Sürdürülebilir Kalkınma Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilir mi?


GÜRLÜK S.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.5, no.2, pp.85-89, 2010 (Peer-Reviewed Journal)