The comparison of manuel and digital metric measurement methods in morphometric studies


KAFA M. İ., ARI İ.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.30, no.3, pp.141-144, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

When manual and computer-aided digital measuring methods are compared in anthropometric and osteometric studies, it is observed that the digital methods shorten the time spent and results obtained are far more accurate. The digital methods also have the advantages like repeatibility, building up a database from the collected data, saving digital records and reusing them when needed. In this sudy which aimed to compare the manual and computer-aided digital methods, measurements were made on femurs, which belong to two different periods (contemporaray group and 13<sup>th</sup> century Byzantine period group). The inclination, declination and Alsberg angels of the femurs were obtained via both methods. The parameters of the angle of inclination with the Byzantine period group (n = 16) and the angle of Alsberg with the contemporary group (n = 34) were significantly different.
Antropometrik ve osteometrik çalışmalarda, manüel (el ile) yöntemler ile yapılan ölçümlerde, çalışmanın niteliği ve içeriğine göre değişen oranlarda kullanılan zaman, bilgisayar destekli dijital (sayısal) ölçüm yöntemleri ile kısalabilmekte ve ölçüm sonuçları daha kesin olarak alınabilmektedir. Ayrıca, dijital yöntemlerde tekrarlanabilme şansı, elde edilen bilgilerin veritabanları oluşturabilme özelliği, dijital kayıtların gerektiğinde yeniden kullanılabilirliği, dijital ölçme yöntemlerinin olumlu taraflarıdır. Manüel ve bilgisayar destekli dijital ölçümlerin karşılaştırılması amacını içeren bu çalışmamızda, farklı iki döneme ait (günümüz ve 13.yy Bizans dönemi) femurlar üzerinde ölçümler yapıldı. Çalışmaya dahil edilen femurların inklinasyon, deklinasyon ve Alsberg açılarının ölçümleri, her iki yöntem kullanılarak elde edildi. Ölçümler sonucunda, manüel ve dijital yöntemler arasında, Bizans dönemi femurları grubunda (n = 16) inklinasyon açısı için ve günümüz femurları grubunda (n = 34) Alsberg açısı için istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görüldü.