ATM Şebekelerde Patlama Ölçekli(Burst Scale) Kuyruklama Analizleri


Koçyiğit İ.

SIU 2002 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiri Kitabı, vol.2, pp.1014-1019, 2002 (Conference Book)

Abstract

ATM Şebekelerde Patlama Ölçekli(Burst Scale) Kuyruklama Analizleri gerçekleştirilmiş ve simülasyon sonuçları grafiklerle verilmiştir.