Yeni Bir Kumarin Tiyazol Bileşiği ’3,5-ditersiyerbütilsalisilaldehitkumarintiyazol’ ile Bu Bileşiğin Palladyum(II) ve Platin(II) Komplekslerinin Prostat ve Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Aktivitelerinin Araştırılması


Vatansever B., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü., ŞAMLI H. , Bakan E., Şahin Ö., SEFEROĞLU Z.

Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Aktivitelerinin Araştırılması’xx’xx. XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey