Kireçli ve Tuzlu Toprak Koşullarında Humus’un Mısır Bitkisinin Gelişimi ve Kimi Besin Elementleri Alımı Üzerine Etkisi


ÇELİK H. , TURAN M. A. , AŞIK B. B. , KATKAT A. V.

5. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ İzmir / Türkiye, Turkey, 15 - 17 September 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey