Türkiye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerin Sosyo-Demografik Yapısı ve İşgücü Piyasası ile Bağlantısı


YÜKSEL ARABACI R.

Amme Idaresi Dergisi, vol.53, no.3, pp.103-130, 2020 (SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 53 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Amme Idaresi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Business Source Elite, Business Source Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.103-130
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NENİ) sosyo-demografik özelliklerini ve işgücü piyasalarına girişlerini engelleyen nedenleri irdelemektir. Bu amaçla çalışmada TÜİK 2017 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro verileri kullanılarak, 15-29 yaş grubu gençlerden NENİ olanların akranı diğer gençlerle sosyo-demografik farkları çapraz tablolar ve Pearson Ki-kare testi ile gösterilmiştir. Ayrıca NENİ grubunun kendi içindeki farklılıkları ve işgücü piyasasıyla ilişkileri açıklanmıştır. Sonuçlar, Türkiye’de kadınların ev eksenli roller nedeniyle işgücü piyasasından çekilirken, erkeklerin emek piyasasına bağlı nedenler ile sağlık problemlerinden dolayı NENİ durumuna geldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ne eğitimde ne istihdamda (NENİ), genç işsizliği, genç işgücü.