Sıçanların Bazı Dokularında Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve Malat Dehidrogenaz Aktiviteleri Üzerine Dinitro-o-krezol’ün Etkisi


Creative Commons License

Dere E., Arı F., Tosunoğlu H.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.59-63, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.59-63
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın amacı sıçanların bazı dokularında malat dehidrogenaz (MDH) ve glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) aktiviteleri üzerine 4,6

dinitro-o-krezol’ün (DNOC) etkisini araştırmaktır. G6PD pentoz fosfat metabolik yolunun kontrol enzimiyken, MDH birçok metabolik yolun

önemli enzimidir. Çalışmamızda, yaygın bir şekilde böcek kontrolünde ve ürün korunmasında kullanılan ve toksik bir ajan olan DNOC’un

2.8 mg kg-1’lık dozu, sıçanlara (Rattus norvegicus) intraperitonal yolla enjekte edildi. Enjeksiyondan 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve 72 saat sonra

G6PD aktivitesi için sıçanların karaciğer, böbrek, beyin ve incebağırsak dokuları, MDH aktivitesi için ise sadece karaciğer ve böbrek dokuları

deneye alındı. Enzim aktiviteleri spektrofotometrik yolla ölçüldü. DNOC, hem karaciğer hem de böbrek dokusunda G6PD aktivitesinde

önemli bir değişiklik meydana getirmemiştir (p>0.05). Beyin ve incebağırsak dokusunda ise anlamlı değişikliklere neden olmuştur. İlave

olarak, MDH aktivitesinde hem karaciğerde hem de böbrek dokusunda bazı saatlerde azalmalara sebep olmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Dinitro-o-krezol. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz. Malat dehidrogenaz.