Mesleki Bağlılık ile Çalışanların Örgütte Kalma Niyeti Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma


MEYDAN B., ÇİFTÇİOĞLU B. A.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Dergi, vol.63, no.4, pp.156-178, 2008 (Peer-Reviewed Journal)