Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2019 - Continues ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

    Committee Member

Tasks In Event Organizations

  • Ekim 2022 Uluslararası Çağdaş Türk Düşüncesinde Dini İnançlar Çalıştayı 30 Eylül-1 Ekim 2022

    Workshop Organization

    Ensarioğlu S., YAVUZ M.

    Bursa, Turkey