Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Felsefesi Nasıl Okunur?

Milli Mecmua, vol.28, no.Eylül-Ekim 2022, pp.6-11, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

METAFİZİKÇİ OLARAK FARABİ

TÜRKSOY, vol.62, no.62, pp.27-35, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

FARABI AND THE MODERN WORLD

Eurasian Journal of Religious studies, vol.2, no.18, pp.48-50, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kindî’nin Tanrı Tasavvuru Üzerine

Diyanet İlmi Dergi, vol.54, no.2, pp.33-52, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Gazâli de Mistik Tecrübe ve Akıl

diyanet ilmi dergi, vol.47, no.3, pp.147-154, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Farabi nin Bilgi Anlayışına Genel Bir Bakış

Bilimname, vol.4, no.4, pp.5-16, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Gazali nin İlim ve Düşünce Dünyası

İslami Araştırmalar, vol.13, pp.265-282, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYO-POLİTİK VARLIK OLARAK İNSAN

Science Talks/Al-Farabi Kazakh National University, Bursa, Turkey, 30 November 2020

Farabi de Kozmik Uyum Bağlılık ve Düzenin İnsani Alana Yansıması Olarak Adalet

Kuran ve Sosyal Adalet Sempozyumu, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2016, pp.153-171

Farabi de İlm i Kelam ve Fıkıh

Uluslararası Farabi Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2004, pp.25-45

Books & Book Chapters

Seçilmiş Fasıllar

litera yayıncılık, İstanbul, 2022

Kitabü'l-Mille

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2021

Farabi ve Biz

in: Farabi, Medine'den Medeniyete, Yaşar Aydınlı,Mehmet Birgül, Editor, Bursa Akademi/Emin Yayınları, Bursa, pp.13-23, 2021

Es-Siyasetü'l-Medeniyye

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2020

Farabi ve Biz

in: Farabi, Medine'den Medeniyete, Yaşar Aydınlı, Mehmet Fatih Birgül, Editor, Bursa Akademi/Emin Yayınları, Bursa, pp.13-23, 2020

Farabi, Kitabü’xxl-Mille

Litera yayıncılık, İstanbul, 2019

el-Medinetü’xxl-Fâzıla

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2018

Mantığa Giriş Risaleleri

Litera yayıncılık, İstanbul, 2018

Farabi

İSAM, İstanbul, 2017

Farabi’xxde Tanrı-İnsan İlişkisi

İz yayıncılık, İstanbul, 2017

Farabi ve Bağdat Meşşai Okulu

in: İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, M.C. Kaya, Editor, İSAM, İstanbul, pp.145-181, 2017

Farabi ve Bağdat Meşşai Okulu

in: İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, , Editor, İSAM yayınları, İstanbul, pp.145-181, 2016

Farabi

in: Siyaset Felsefesi Tarihi, Ahu Tunçel, Kurtul Gülenç, Editor, Doğubatı, Ankara, pp.96-117, 2014

Gazâlî Muhafazakar ve Modern

Emin Yayınları, Bursa, 2013

Fârâbî ve Bağdat Meşşâî Okulu

in: İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, , Editor, İSAM, İstanbul, pp.145-181, 2013

Fârâbî de Tanrı İnsan İlişkisi

İz Yayıncılık, İstanbul, 2011

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi

A.Riza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası, pp.348-353, 1999