Education Information

Dissertations

  • 1998 Postgraduate

    İki farklı hücre ayırıcı ile toplanan trombositlerin flow sitometrik yöntemle saklama torbalarında kalma zamanının in vitro aktivasyon markırlarına etkisinin incelenmesi

    Bursa Uludağ University