Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 1997 - 2001 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1994 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Sosyo-Kültürel Şartların Fıkhî Hükümlere Etkisi (Dinî Hukukun Toplumsal Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma)

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 1996 Postgraduate

  Toplumsal Çözülme ve Din İlişkilerine Din Sosyolojisi Açısından Kavramsal Bir Yaklaşım

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic