Eğitim Bilgileri
2016 - 2021 Doktora, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Türkiye
2013 - 2016 Yüksek Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli), Türkiye
2008 - 2011 Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye
2006 - 2008 Ön Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bayat Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü, Türkiye
Yaptığı Tezler
2021 POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE İŞ YÜKÜ ALGISININ İSTENEN VE İSTENMEYEN ROL ÖTESİ DAVRANIŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora
2016 ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Araştırma Alanları
Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
Akademik Unvanlar / Görevler
2021 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Eko.Ve End.İliş.Böl.
2013 - 2021 Araştırma Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Eko.Ve End.İliş.Böl.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler