Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Perceptions and Attitudes of Customs Brokers towards E-Government Applications in Turkey

35 th INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE/TR, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Optimal Vergilemeye İlişkin Toplum Tercihlerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.176-180

Factors Affecting the Use of Fiscally Protectionism Instruments Used in International Trade

34. International Public Finance Conference / Turkey, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.347-352

Ülkeler Neden Geçici Ticaret Engelleri Kullanıyor?

3. Congress of International Applied Social Sciences C-IASOS 2019, İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.175-182

Çevre kirliliği ile mücadelede plastik poşet vergisi: Türkiye’de ücretli poşet uygulaması

III. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS)III. Congress of International Applied Social Sciences, 4 - 06 April 2019 Sustainable Development

Tax Structure as a Indicator of State Capacity

33th INTERNATIONALPUBLIC FINANCE CONFERENCE/TR, 8 - 12 May 2019

Vergi Adaletini Sağlamada Ödeme Gücünün Rolü

6th SCF International Conference on “Economic and Social AntalyaImpacts of Globalization and Liberalization, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.227-235

Küreselleşme Sürecinde Tarımın Stratejik Önemi ve Tarımsal Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Rolü

4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization” and ”Future of Turkey-EU Relations”, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018

Refah İktisadı Kapsamında Sosyal Refah ve Vergileme İlişkisi:Türk Gelir Vergisinin Değerlendirilmesi

4th SCF InternationalConference on “Economics and SocialImpacts of Globalization” and “FutureTurkey-European Union Relations”, 26 - 28 April 2018 Sustainable Development

Rekabet ve Devletin Piyasa Yapıcılığı Üzerine Bir Değerlendirme

International Applied Social Sciences Congress, 21 - 23 September 2017

Government Role in Struggle Against Poverty and Policy of Minimum Income Support

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrade, Serbia, 28 June 2017 - 30 June 2016 Sustainable Development

An Analysis of Minimum Wage of İn Turkey from the Aspect of optimal taxation Criteria

32. International Public Finance Conferance 7 Turkey, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017 Sustainable Development

Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Sektör Ortaklığı Uygulaması Algısı Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 November 2016, pp.1568-1576

An Evaluation About Dynamics of The Global Economic Crises

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 October 2016

Books & Book Chapters

Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi

Ekin Basım yayın dağıtım, Bursa, 2020

Rekabet ve Devletin Piyasa Yapıcılığı Üzerine Bir Değerlendirme

in: Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’xxa Armağan, Özhan Çetinkaya Adnan Gerçek, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.357-368, 2018

The Effects of WTO Agreements on Public Finance

in: Current Perspectives in Public Finance, Selçuk İpek / Adnan Gerçek, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.141-157, 2018

Gümrük İşlemleri ve Vergilendirme

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2017

Türkiye’de Asgari Ücretin Optimal Vergileme Kriterleri Açısından Analizi

in: Maliye Araştırmaları 1, Gerçek, Adnan Çetinkaya, Özhan, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.183-196, 2017

Türkiye’de Gümrük Vergisi: Teori ve Uygulama

in: Uluslararası Ticarette Vergileme, Ünsal, Hilmi, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.24-45, 2016

Gümrük İşlemlerinde Ek Mali Yükümlülükler

in: Uluslararası Ticarette Vergilendirme, Ünsal, Hilmi, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.62-78, 2016

Türkiye’de Teşvik Uygulamaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: Prof. Dr. Metin Taş’a Armağan, Adnan Gerçek, Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi Kitapevi, pp.279-298, 2015

Gümrük İşlemleri Vergilendirilmesi

Ekin BasımYayın Dağıtım, Bursa, 2014

Tüm Yönleriyle Günrük İşlemleri

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2009

Konjonktürel Dalgalanmalarda Maliye Politikasının Rolü ve Kriz Yönetimi

in: Güncel Mali Konular, Nihat Edizdoğan, Editor, Dora, Bursa, pp.239-268, 2009