Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mütref ve İnanç Esaslarına Etkisi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.1, pp.1-20, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebu’xxl Abbâs el-Kalânîsî’xxnin Kelâmî Görüşleri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.77-95, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’ân ve Mesh

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.53-76, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Küllâb el-Basrî’xxnin Kader Anlayışı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.65-77, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’an’da İman Kavramı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.77-89, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadislerden İnanç Esası Tespiti

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.91-115, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İtikad Esasları ve Özellikleri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.177-186, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Kelam Teorisi: Muvâfât

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.165-176, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mukallidin İmanı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.19-40, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kelam ve Mütekellim I (Zuhûr)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.1-17, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

İtikadi İlkelerin Tespiti

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.19, pp.49-71, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ehl-i Sünnet kelamcılarında Tekvîn Tartışması

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.2, 1987 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Molla Hüsrev ve Ehl-i Sünnet

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, 18 - 20 October 2011

Hocazâde’nin Âlem Anlayışı

Uluslararası Hocazâde Muslihiddin Mustafa Sempozyumu, 24 - 26 October 2010

“ Molla Fenârî’nin Âlem Anlayışı”

Uluslararası Mola Fenari Sempozyumu, 4 - 06 December 2009

İnanç Esasları Açısından Vesiletü’n-Necât

Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri Sempozyumu, 18 - 19 October 2007, pp.150-155

Books & Book Chapters